Objednávky a platby

 

1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať tovar len v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Európskej únie. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Uplatnenie zľavového kupónu je nutné zadať pri objednávke v políčku pre neho určenom, pred odoslaním objednávky. Spätné žiadosti o priznanie zľavy nebudú uznané.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

3. POTVRZENIE A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od jej prijatia (o potvrdení budete informovaní prostredníctvom e-mailu, rovnako tak ako o expedícii Vami objednaného tovaru). V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť telefonicky, alebo e-mailom bez udania dôvodov. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

Ak sa tovar predáva za cenu nižšiu, ako 10% z pôvodnej ceny, alebo ak je tovar predávaný za 0-50centov prípadne menej ako 0 centov, vyhradzujeme si právo na zrušenie objednávky zo strany predajcu.

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 € (slovom pätnásť eur) v prípade, že vytvoril objednávku a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia bodu 2 ,. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu aj sankciu za nenaplnenia kúpnej zmluvy.

4. PLATBA ZA TOVAR

Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  •  Dobierkou (za zásielku zaplatíte pri prevzatí tovaru)
  •  Bankovým prevodom
  • Cez Paypal účet
  • Platobnou kartou
  • Bankovým tlačidlom (budete presmorovaný na internetové bankovníctvo svojej banky, kde platbu uskutočníte)

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán.

Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných  údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.