Obchodné podmienky

 

Slippsy s.r.o. so sídlom v Prahe.
Identifikačné číslo: 04096533
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri v Prahe, oddiel C, vložka 192700,
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.slippsy.sk.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať.

2. OBJEDNANIE TOVARU
 

Predávajúci sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať tovar len v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Európskej únie. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Uplatnenie zľavového kupónu je nutné zadať pri objednávke v políčku pre neho určenom, pred odoslaním objednávky. Spätné žiadosti o priznanie zľavy nebudú uznané.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 

Predávajúci je povinný:

  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
3. POTVRDENIE A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
 

Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od jej prijatia (o potvrdení budete informovaní prostredníctvom e-mailu, rovnako tak ako o expedícii Vami objednaného tovaru). V prípade nejasností Vás budeme kontaktovať.

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť telefonicky, alebo e-mailom bez udania dôvodov. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

Ak sa tovar predáva za cenu nižšiu, ako 10% z pôvodnej ceny, alebo ak je tovar predávaný za 0-50centov prípadne menej ako 0 centov, vyhradzujeme si právo na zrušenie objednávky zo strany predajcu.

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15 € (slovom pätnásť eur) v prípade, že vytvoril objednávku a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia bodu 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu aj sankciu za nenaplnenia kúpnej zmluvy.

4. DORUČENIE
 

Zásielky sa snažíme expedovať čo možno v najkratšom čase, v prípade, že je tovar skladom ihneď nasledujúci deň. Pokiaľ potrebujete urgentne expedovať zásielku, prosím uveďte túto skutočnosť do poznámky v pokladni, soravíme všetko čo bude v našich silách, aby sme Vám vyhoveli.

Doručenie tovaru k Vám je možné týmito spôsobmi:

  • Kuriérska služba

 Zaisťuje doručenie zásielky do 1-2 pracovných dní od expedície priamo na uvedenú adresu dodania do Vašich rúk. Poplatok za dodanie kuriérskou službou v rámci Slovenskej republiky si pri nákupe nižšom ako 40€ účtujeme sumou 3,99€ , pri nákupe vyššom ako 40€ je doprava kuriérom v našom eshope poskytovaná zadarmo.

  • Slovenská pošta 

V rámci Slovenskej republiky zabezpečuje doručenie balíka do 2-3 pracovných dní odo dňa expedície priamo na uvedenú adresu dodania - v prípade nezastihnutia dostanete oznámenie, že balík bude 7 dní uložený k vyzdvihnutiu na najbližšej pošte. Poplatok za poštovné a balné zásielky prepraovanej Slovenskou poštou pri nákupe nižšom ako 40€ účtujeme sumou

2,49€ , pri nákupe vyššom ako 40€ je doprava prostredníctvom pošty v našom eshope poskytovaná zadarmo.

  • Vyzdvihnutie zásielky osobne na vybranom výdajnom mieste Zásielkovňa.sk

Poplatok za doručenie zásielky na vybrané odberné miesto prostredníctvom Zásielkovňa.sk, ktoré trvá štandardne do 3-4 dní si pri nákupe nižšom ako 40€ účtujeme sumou 1,99€ , pri nákupe vyššom ako 40€ je doručenie zásielky na vybrané odberné miesto prostredníctvom Zásielkovňa.sk poskytované zadarmo.

Vyššie uvedené trvania doručenia zásielok po odoslaní od predávajúceho sú predpokladné nie garantované trvania doručenia zásielok po odoslaní od predávajúceho. Predávajúci negarantuje žiadne termíny doručenia, nakoľko zásielky doručujú prepravné spoločnosti uvednené vyššie.

V prípade, že v zásielke niečo chýba, požadujte okamžité prevážanie balíka - ak nesúhlasí váha s váhou uvedenú na poštovom doklade, bola zásielka vykradnutá a je potrebné podať reklamáciu. V tomto prípade nenesieme žiadnu zodpovednosť a akékoľvek reklamácie.

5. PLATBA ZA TOVAR
 

Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 - Dobierkou (za zásielku zaplatíte pri prevzatí tovaru]

- Bankovým prevodom

- Cez Paypal účet

- Platobnou kartou, 

-Bankovým tlačidlom (budete presmorovaný na internetové bankovníctvo svojej banky, kde platbu uskutočníte) 

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán.

Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných  údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

6. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúcemu (ako správcovi osobných údajov) poskytol počas zadávania objednávky. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

7. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ
 

7.1 Reklamácia a výmena tovaru

Kupujúci má v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade musí byť tovar vrátený nepoužitý a v pôvodnom obale. Pokiaľ bude tovar vrátený použitý alebo nejakým spôsobom poškodený, automaticky stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 30 dní (teda vrátenie peňazí).

Vrátenie peňazí za tovar vrátený do 30 dní je možné iba bankovým prevodom. Zo zákona má kupujúci 2 roky nárok na reklamáciu tovaru, u ktorého sa prejavia vady (NIE vady vzniknuté užívaním veci či bežné opotrebenie) - v prípade, že máte tento problém, prosím nasledujte reklamačný poriadok, či postup reklamácie.

7.2 Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objavila. Prípadné pokračovanie v užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktorý môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, zákazník má právo túto vadu reklamovať.

6. Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie, alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej, alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, či treťou osobou ,alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Slippsy s.r.o. prevádzkujúca e-shop www.slippsy.com je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb. o opatrenia proti prenosným chorobám).

9. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: Slippsy s.r.o., Slovenská 14/E, 04001, Košice.

7.3 Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie kupujúci. Výmenu je možné uskutočniť samozrejme aj osobne v Košiciach, ale len po predchádzajúcom telefonickom, či e-mailovom dohovore.

Pre výmenu prosím priložte k objednávke tento formulár.

7.4 Nesúlad kúpnej zmluvy a objednávky

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou (kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na bezplatné uvedenie objednávky do podoby, v akej si ju objednal. Má najmä právo požadovať:

- Výmenu veci alebo opravu

- Primeranú zľavu z ceny

- Odstúpenie od zmluvy

8. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
 

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi autorské a priemyselné práva, sú tieto stránky a všetky materiály, ochranné známky, kresby, modely, logá, grafika, atď. uvedené na týchto stránkach, výhradným vlastníctvom spoločnosti Slippsy s.r.o. Kopírovanie, alebo používanie týchto prvkov je povolené výhradne na súkromné účely. Každá reprodukcia, alebo použitie kópií na iné účely je výslovne zakázané.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného uvedeného v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.